Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Ingyenes tanszercsomag igénylés feltétele

Kérjük, ellenőrizze az RGYK határozat érvényességét, hogy biztosítsa az ingyenes tanszercsomag igénylésének lehetőségét a következő tanévben.

Tisztelt Szülő! / Tisztelt Gondviselő!

Az elmúlt tanévek kezdetén Ön és az Ön gyermeke(i) ingyenes tanszercsomagot kapott/kaptak az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 projektből. A tanszercsomagot Ön akkor vehette át, ha az osztáskor
bemutatásra került a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: RGYK) való jogosultságot igazoló határozat. Szeretnénk felhívni tisztelt figyelmét, hogy ellenőrizze az RGYK
határozat meglétét és annak érvényességét.

Ammenyiben az RGYK határozata nincs meg, lejárt, vagy a várható osztási időaszkban már nem lesz
érvényes – 2024. augusztus 20. és 2024. szeptember 30. közötti időszak –, akkor kérjük szíveskedjen a
település jegyzőjét felkeresni és az RGYK határozatott megkérni/megújítani annak érdekében, hogy a
jövőben is a hasonló ingyenes szolgáltatást igénybe tudjon venni.

Köszönjük