Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Beiskolázás

Lachata István

Tisztelt Szülő!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket!


Lachata István vagyok, az Egri Balassi Bálint Általános Iskola igazgatója. Minden család életében meghatározó esemény az iskolaválasztás, ebben szeretnék segítséget nyújtani. Természetes, hogy kicsit bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek! Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol a szülőkkel szoros az együttműködés, és ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Ahhoz, hogy iskolánkat minél jobban megismerhessék, az alábbi információkat szeretném Önökkel megosztani:

 • Nyílt napokat és bemutató órákat szervezünk, ahol lehetőséget biztosítunk a leendő elsős tanító nénik és az intézmény személyes megismerésére.
 • Folyamatos tájékoztatást nyújt Magyarné Karanyicz Tímea igazgató helyettes. Bővebb
  információért keressék a timea@balassi-eger.hu e-mail címen, vagy 36/412-464-es
  telefonszámon.
 • A következő tanévre szóló ismertetőnket megtekinthetik ezen a linken.
 •  Az óvodáknak eljuttattuk az iskolai prospektusunkat, bátran kérjék az óvónőktől!
 •  Prospektus az iskolánk portájáról is kérhető.
 •  Iskolánk iránt érdeklődőktől kérem, hogy e-mail címünkre jelezzék szándéknyilatkozatukat pár mondatban, feltüntetve a gyermek adatait is. (Hivatalos szándéknyilatkozat kitölthető ezen a linken, illetve iskolánk portájáról is beszerezhető.)
 •  Honlapunkon, Facebook oldalunkon rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a beiskolázási
  információkról.

Szeretettel várjuk Önöket a Balassiban!

Nyilt napok a Balassiban
Juhászné Bökfi Dóra

Juhászné Bökfi Dóra

Pedagógusként és szülőként látom, hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében. Igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való beilleszkedés a gyermekek számára. Fontos számomra, hogy az osztályterem egy biztonságos hely legyen, ahol mindenki számít, és mindenki kellő bátorítást kap. Nagy türelemmel, és sok játékkal törekszem a tanulást élménnyé varázsolni a tanítási órákon. Munkámban nagyon fontos a szülő-gyerek-tanító együttműködése, mert közös a célunk, hogy a kis elsősből okos, ügyes, tudásvággyal teli tanuló, később pedig egy kiegyensúlyozott, a világra nyitott felnőtt válhasson.

Sok szeretettel várom a leendő elsős tanítványaimat, és szüleiket!

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél, és fölsegít a következő lépcsőfokra.”(Rather)

Farkas-Vincze Viktória

Nagyon fontos a gyermekek és szüleik életében az iskolakezdés. Ebben az időszakban alakulnak ki a tanulási szokások, a rendszeres munkavégzés, formálódik a feladattudat, a közösséghez való alkalmazkodás.

Az iskola légköre családias, baráti a hangulat, mely kiváló szakmaisággal párosul. Ezt a melegséget, kívánom tanítványaimnak is átadni, hisz tanulni, ismereteket elsajátítani csakis elfogadó környezetben lehetséges.

Minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt. A mi feladatunk megtalálni azt, ki miben tehetséges. Valaki szépen olvas majd, valaki kiválóan számol. Más gyermek ügyes lesz a mozgásban, a rajzban vagy az éneklésben. Lesz, aki mindig segít másoknak és hasznos tagja lesz a közösségnek. Ezt a kincset együtt, közösen tudjuk megtalálni bennük, a személyre szabott követelmények, elvárások támasztásával, a meleg, családias légkör biztosításával.