Beiratkozás 2021/2022-es tanév

Beiskolázás

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

 

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre
történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya).

2. Óvodai szakvélemény
3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A beiratkozás történhet a szokásos módon személyesen vagy elektronikus úton,
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén.
(Utóbbinál minden esetben fontos a telefonos elérhetőség feltüntetése, ezen kívül
nyilatkozzon a szülő, hogy gyermeke etika vagy hit és erkölcstan tantárgyat
(felekezet szerint) szeretne tanulni az első évfolyamon.)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az
Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.

Nagy szeretettel várunk minden leendő elsős kisgyermeket iskolánkba,
a Balassiba!

Üdvözlettel:
AktuálisMagyarné Karanyicz Tímea
igazgatóhelyettes

Kapcsolódó bejegyzések

Iskolánk

Október 23-ai megemlékezés

Iskolánkban október 20-án tartottuk meg az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó megemlékezésünket. A műsort a 8.b osztály az újraalakult énekkar segítségével mutatta be iskolánk diákjainak, a felkészítést intézményünk új kollégái végezték.

Tovább olvasom »
Élet a Balassiban

Határtalanul 2023. 04. 20-22. Felvidék

Első úticélunk az almágyi alapiskolában vezetett. Az igazgatóhelyettes asszony nagyon kedvesen fogadta csoportunkat. Velünk egykorú, magyar anyanyelvű gyerekekkel ismerkedhettünk meg. Kezdetben mi is és ők is furán méregettük egymást.

Tovább olvasom »