Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Digitális oktatás vége

Online oktatás
KEDVES SZÜLŐK!
 
2021. május 10-től a felső tagozatos tanulóink előtt is megnyílnak iskolánk kapui, így ők is újra jelenléti oktatásban vehetnek részt. A megszokott rendben, az órarendjük szerinti órákkal várjuk őket sok-sok szeretettel. Amennyiben gyermekük számára ez alól felmentést szeretnének kérni, azt az iskolánk igazgatójától kérvényezhetik, legkésőbb 2021. 05. 12-ig (szerdáig). Ez esetben vegyék figyelembe a 250 tanórát meghaladó hiányzásra vonatkozó szabályokat!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényesek az iskolánkban! Kérjük, amennyiben a gyermeküknél betegség gyanúja áll fenn, akkor ne engedjék iskolába!