Egri Balassi Bálint Általános Iskola

NTP-TFJ-20

NTP-TFJ-20-0089
Balassi Digitális Élményközpont

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.
A Balassi Digitális Élményközpont című projektünkkel többféle eszköz beszerzésére nyílt lehetőségünk.

Az elnyert támogatás összege: 1 900 000 forint.

A projekt leírása

A pályázat során megvalósult eszközbeszerzés által sikerült a már meglévő programjainkat kiszélesíteni és a tanulóink szélesebb körére kiterjeszteni, kialakíthattunk egy strukturálisan egymásra épülő programot, amely a diákokat végigkíséri az egész általános iskolai képzésük során. Az eszközök használata emellett hozzájárul a tanulói lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók számának csökkentéséhez is. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon túl a Komplex Alapprogram keretei között megvalósított alprogrami foglalkozások során is felhasználásra kerültek a beszerzett eszközök. Iskolánkban kialakításra került egy terem, a Balassi Digitális Élményközpont, ahol a pályázat során beszerzett és a már meglévő eszközeink mindenki számára hozzáférhető módon elhelyezésre kerültek. Jelenleg is folyamatban van az eszközök használatának népszerűsítése, bemutatása iskolánk és más intézmények diákjai és pedagógusai körében. Az eszközök által hatékonyan tudtuk fejleszteni diákjaink kreativitását, algoritmikus gondolkodását és szociális kompetenciáit, a modern IKT eszközök használata pedig megfelelően magas motiváltsági szintet biztosított az egyes tevékenységek során. A hasznosításuk elsősorban az informatika tantárgy oktatásának keretei között valósult meg, de más tantárgyak vonatkozásában is felhasználásra kerültek, ezen alkalmak számát a jövőben tovább szeretnénk bővíteni. Sajnos a jelenlegi vírushelyzet nem teszi lehetővé a programunk kiterjesztését, más intézmény diákjainak a hagyományos formában történő bevonását, de bízunk benne, hogy hamarosan erre is sor kerülhet, addig is online módon igyekszünk megismertetni az eszközökkel a külső partnereinket.

 

Beszerzett eszközök

 • LEGO® Education SPIKE™ Prime Set (6 db)
 • Scottie Go! Basic (8 db)
 • Scottie Go! Iskolai változat (8 db)
 • Edison robot (10 db)
 • Edison robot creator készlet (9 db)
 • Keystudio 37 in 1 szenzor készlet (20 db)
 • Fizzbit Modul (20 db)

A projekt során eddig megvalósult programok

A tanév során folyamatos tevékenységeink:

 • a beszerzésre került eszközök a helyi tantervhez igazodó módon történő felhasználása az informatika/digitális kultúra órák keretei között alsó és felső tagozaton, az emelt és a normál óraszámú osztályokban is
 • tanórán kívüli foglalkozások szervezése az érdeklődő diákok számára
 • eszközök felhasználása a Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozásai során
 • a felhasználás során szerzett tapasztalatok megosztása, az eszközök megismertetése a kollégákkal értekezletek, belső továbbképzések, egyéni mentorálások alkalmával

2021. 02. 01. – 05. 07.: részvétel az Országos Méh-Ész Logikai Versenyen, a verseny feladatainak továbbgondolása a beszerzésre került ScottieGo társasjátékok és egyéb roboteszközök segítségével

2021. 03. 22. – 03. 26.: az eszközök felhasználása az iskolai Digitális Témahét programsorozat alkalmával

2021. 10. 09. – 10. 24.: az eszközök felhasználása az iskolai CodeWeek rendezvényeinek során