Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Digitális témahét 2017

RoboSuli

Digitális Témahét 2017
Az idei tanévben iskolánk egy nagyszabású projekttel csatlakozott a Digitális Témahét országos programjához, melynek a neve RoboSuli volt, és a középpontjában a robotika állt. A program két fő részre oszlott, az egyik a szaktárgyakhoz kapcsolódóan a tanórákon illetve atanórán kívüli foglalkozásokon megvalósuló különböző témák feldolgozása, a másik pedig az egészet keretbe foglaló közös rendezvénysorozat. A programokba iskolánk minden tanulója és pedagógusa bekapcsolódott valamilyen formában, ha másként nem is, a nyitó és a zárórendezvényen jelen voltak. Emellett nagyon sokan aktív szerepet vállaltak egyhetes programsorozatunkban.
A témahetet egy alapos előkészítő folyamat előzte meg, melynek során a pedágógusok ötleteket kaphattak azzal kapcsolatban, hogy milyen témákon keresztül vonhatják be a robotikát a szaktárgyuk keretei közé. Ehhez egy ötletgyűjtemény és egy linkgyűjtemény állt a rendelkezésükre, ahol a témával kapcsolatosan különböző anyagokat, gondolatébresztő videókat tekinthettek meg.
 
Digitális Témahét ötlettár                                                       Digitális Témahét linkgyűjtemény
 
Közös programok:

Több osztályban is előzetesen már készültünk informatika órán a Digitális Témahétre, a digitális történetmesélés módszerével készítettünk különböző robotokról szóló történetet. Ezek közül egy bemutatásra került a témahét nyitórendezvényén, a témahét szervezőjének (Kiss András informatika szakos pedagógus) rövidfilmjével együtt. Az alábbi linkeken megtekinthetőek a bemutatott kisfilmek:

Nyitórendezvény: Röviden ismertettük a témahét céljait és a közös programokat, illetve a fent említett két rövidfilmet mutattuk be gondolatébresztőként. A rendezvényről készített képek megtekinthetőek itt.

Robotbemutatók: A héten több alkalommal is tartottunk robotbemutatót. Két alkalommal közös rendezvény formájában, illetve hat alkalommal osztályszinten, tanórai keretek között. Ezek során a LEGO robotcsalád tagjait mutattuk be az érdeklődő diákoknak. Megismerkedtek a LEGO WE DO 2.0, a LEGO NXT és EV3-as robotokkal és ki is próbálhatták azokat. Az eseményen készült képek megtekinthetők itt.

Filmklub: Alsó- és felső tagozaton filmklubot szerveztünk a diákok számára, ahol robotokkal kapcsolatos filmeket tekinthettek meg. A rendezvény képei megtekinthetők a galériában.

Robot szépségverseny: A hét folyamán folyamatosan érkeztek a különféle robotok és robot rajzok, melyek az iskola aulájában kerültek kiállításra. Nagyon sok diák vett részt a versenyen különböző robottal, volt aki az iskolában, volt aki otthon a szüleivel készítette el a saját robotját. A kiállításról készült képek megtekinthetők itt.

Robot akadályverseny: Az osztályok háromfős csapatokkal nevezhettek az akadályversenyre. Előzetes feladatként csapatnevet kellett kitalálniuk és csapatlogót kellett készíteniük. A verseny két részből állt, egy gyorsasági „váltófutásból” és egy ügyességi részből, ahol a robot irányítója a pályának háttal állt és a társai segítségével kellett végigvezetnie egy LEGO NXT robotot a kijelölt pályán. A versenyen készült fényképek megtekinthetők itt.

„Amiről a robotok mesélnek” meseíró pályázat: Irodalmi tehetségüket is megmutathatták a diákok egy robotokról szóló meseíró pályázat keretében. A pályaművekkel szemben csak annyi megkötés volt, hogy robotokról kell szólniuk.

QR vadászat:   Az iskola épületében különböző méretű QR kódokat rejtettünk el, amelyek mindegyikébe egy-egy a robotikával kapcsolatos szó volt elrejtve. Összesen 120 kód került kihelyezésre, a legkisebbek 1,5×1,5 cm-esek voltak, míg a nagyobbak 3x3cm-esek. A diákok örömmel keresgélték őket, és a legtöbbet meg is találták a témahét során. Sok kisebb-nagyobb „vadásztársaság” is alakult, akik közösen keresték az elrejtett „zsákmányt”. A megtalált kódokkal és a megfejtéssel a főszervezőnél jelentkezhettek egy kis jutalomért, illetve a legtöbb kódot gyűjtő diák a zárórendezvényen különjutalomban részesült.

Láncmese: A közösségi médiát is próbáltuk bevonni a rendezvénysorozatba. Egy elkezdett robottörténetet lehetett folytatni a Facebookon keresztül. Sajnos a diákok valamiért elég passzívak voltak ebben a feladatban, de majd jövőre befejezzük a történetet.

Kabala névadás: A főszervező egy nagyméretű kabalarobotot készített az eseményhez. A tanulók azt a feladatot kapták, hogy adjanak neki nevet. Nagyon sok ötletes név érkezett a felhívásra, végül Alufixi-nek neveztük el őt.

Zárórendezvény: A rendezvényen az egész hét, az egyes feladatok értékelése kapta a legnagyobb hangsúlyt. A jutalmazásnál a játékosításnak nagy szerepe volt, próbáltunk különböző titulusokat (achivementeket) kitalálni, és azzal jutalmazni a diákokat az egyszerű helyezéseken túl. A rendezvényről készült fotók megtekinthetők itt, a kiosztott oklevelek pedig ezen a linken.

 

Szaktárgyhoz kapcsolódó programok

 

Az egyes tantárgyak vonatkozásában különböző programokkal készültek a pedagógusok. Volt, aki a RoboSuli témához, de volt olyan is, aki más témán keresztül kapcsolódott a Digitális Témahét programjához.
Alsó tagozat: Főleg a manuális tevékenységek kerültek beépítésre a tanórai keretek közzé, a robot- és a rajzkészítés. Emellett egy-egy 45 perces foglalkozás során megismerkedhettek a LEGO robotcsalád tagjaival. Az emelt óraszámban angol nyelvet vagy informatikát tanuló diákok a felső tagozatnál leírt tevékenységekbe kapcsolódtak be az adott tantárgyaknál. Felső tagozat: Matematika: 6.a osztályban az egyenes arányosság kapcsán egy robot volt, aki a szabály alapján kiszámolta, hogy mennyibe kerül 2, 3, 4, 7, 10, 25 kifli, ha 1 kifli 30Ft. Informatika: A tantárgyat tanuló osztályokban (1-8. évfolyamon) digitális képszerkesztés és prezentációkészítés az „Én robotom” témakörében. Földrajz: A 7.a, 8.a és 8.b osztályokban bemutatók megtekintése a robotokkal kapcsolatban. Biológia: 8. évfolyamon filmek megtekintése, témakör: robotok az emberi testben illetve a robotok alkalmazása az akadályoztatott emberek segítésére. Angol nyelv: 4-6. évfolyamon robotrajzokat készítettek, majd jellemezték őket. Mi a nevük? Mit szeret csinálni? Mi a napirendje? Ezek mellett a robotok „étkezési szokásairól” írtak. Kémia: Az altsuli.hu weboldal megismertetése és használata a 8.a, 8.b és 8.c osztályokban, áttekintő jelleggel. Feladatok megoldása az interaktív táblánál. Fizika: A 8. évfolyamon az aktuális tananyagot, „Fényforrások, fényszennyezés” interaktív, digitális tananyag formájában önállóan dolgozták fel a diákok a Learning Apps weboldal segítségével, a számukra előzetesen öszeállított tankockák segítségével. A feldolgozás után a diákok füzetbeli vázlatát is értékelte a pedagógus. Rajz: Minden felsős évfolyamon egyéni rajzkészítés a témában, vagy páros feladatként tobotkészítés különböző anyagokból. Hit- és erkölcstan: 6. évfolyamon a Robotok kialakulása, a Robotika világa, a Robotok a világűrben című filmek, és kiselőadások megtekintése.