Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Bee the Best

 Bee the Best – alsó tagozatos projekt

A program rövid összefoglalója: Digitális Témahét – Bee the Best

Alapadatok
Készítette: Kiss András
A projekt címe: Bee the Best
Összefoglalás: A projekt során a gyerekek megismerkednek a méhek életével, a mézkészítéssel és a méhek szerepével a természetben. Az igazi méhek után a robotméhecskék használatával foglalkoznak, ennek zárásaként csoportmunkában, az egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz kapcsolódó pályákat készítenek és kipróbálhatják mások munkáit is. Emellett a padlórobotok számára ruhákat és a kisméretű pályák használatához kupakméhecskéket is készítenek. A projekt zárásaként az elkészített pályákból összeállítják a nagy, közös iskolai pályát, illetve egy divatbemutatón megnézhetik az elkészült robotruhákat is.
Tantárgyak köre: környezetismeret, matematika, informatika, rajz, technika, erkölcstan, testnevelés
Évfolyamok: 1-4. évfolyam
Időtartam: minimum 10 x 45 perc, az egyes lépésekre igény és lehetőség szerint több idő is fordítható
A projekt pedagógiai alapjai
Tartalmi követelmények: Haszonállatok, a mézelő méh és szerepe a természetben. A virágos növény részei, a beporzás. A méhek élete, a mézkészítés folyamata. Cukor és méz összehasonlítása (szín, íz, illat, halmazállapot, oldódás), oldatok (mézes és cukros tea). A méz jótékony hatásai. Egészséges táplálkozás. Környezeti jelenségek megfigyelése, értelmezése. Természetvédelem, milyen lenne a méhek nélküli világ. Kommunikáció az állatvilágban, a méhek „beszéde”. Térbeli irányok gyakorlása. A programozás alapjainak megismerése.
Tanulási célok / tanulási eredmények: Összefüggések felismerése, kreativitás, problémamegoldás, szociális és digitális kompetenciák, algoritmikus gondolkodás, térbeli tájékozódás fejlesztése.
A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések
Alapkérdés: Milyen lenne a világ méhek nélkül?
Projektszintű kérdés: Milyen szerepe van a méheknek a természetben? Mit tehetünk az egészségünk érdekében (egészséges életmód, az egészséges táplálkozás)?
Tartalmi kérdések: Hogyan készül a méz? Mi a különbség a méz és a cukor között? Mit tehetünk a méhek védelmének érdekében? Mi jellemzi az egészséges életmódot, az egészséges táplálkozást? Hogyan tájékozódunk a világban? Hogyan adhatunk útbaigazítást? Hogyan irányíthatjuk a padlórobotokat? Milyen lépésekre bonthatjuk egy feladat megoldását? Hogyan programozzuk a padlórobotot?
Értékelési terv
 Az értékelés időrendje
A projektmunka megkezdése előtt: Előzetes ismeretek szóbeli feltérképezése. Osztályszintű TKM-táblázat első két oszlopának (tudom, kérdezem) kitöltése.
Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre: Folyamatos szóbeli értékelés. A TKM táblázat szükség szerinti kiegészítése. SEPPO alkalmazásban a feladatok végrehajtásával megszerezhető pontok, jelvények, szintlépés, tudásellenőrző kérdések és ranglista, illetve a játék után annak közös szóbeli értékelése. Társak értékelése (az egyes csoportok, az egyes osztályok szóban értékelik egymás munkáját). Az elkészült padlórobotpályák kipróbálása, szóbeli értékelése.
A projektmunka befejeztével: Kilépőkártya kitöltése a projekt végén, az egyes tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatok közös szóbeli megbeszélése. TKM táblázat utolsó oszlopának kitöltése. A projekt zárásán a tanulók egymás munkáit megtekintik, szóban értékelik. A teljes projekt és az osztályok munkájának szóbeli értékelése, oklevelek kiosztása. A projekt zárását követően pár hét elteltével a SEPPO alkalmazásban a méhkirálynő által feltett kérdések ismételt megválaszolása.
Értékelési összefoglaló
Előzetes ismeretek szóbeli feltérképezése: A projekt kezdete előtt irányított kérdések segítségével a pedagógus felméri a tanulók előzetes ismereteit a témával kapcsolatban.
TKM-táblázat: A táblázat első két oszlopának (tudom, kérdezem) osztályszintű kitöltése az előzetes ismeretek felmérése után. A táblázat utolsó oszlopát a projekt végeztével töltik ki a tanulók a pedagógus irányításával. Az első két oszlophoz menet közben, a projekt előrehaladtával további elemek fűzhetők.
Folyamatos szóbeli értékelés: A tanulók egyéni, csoportos munkájának folyamatos szóbeli értékelése a pedagógus által.
Pontok: A SEPPO alkalmazásban az elvégzett feladatokkal pontok szerezhetők. A projekthez elkészített játékban összesen 265.
Jelvények: A SEPPO alkalmazás lehetőségeit kihasználva az egyes feladatok elvégzéséért megszerezhető jelvények kerültek kidolgozásra, ezek megszerzése erősíti a diákok motivációját. (A jelvények készítése során felhasznált képek forrása: https://www.freepik.com/)

Szintlépés: A SEPPO alkalmazás által kínált szintlépés lehetővé tette, hogy bizonyos feladatok csak az előfeltételek teljesítése után váljanak elérhetővé, ez további izgalmat jelent a játék során.
Tudásellenőrző kérdések: A SEPPO játék végén a méhkirálynő által feltett kérdésekre kellett választ adnia a diákoknak, ahhoz, hogy mézet szerezhessenek tőle és hazajuthassanak. A kérdések az előző feladatokhoz kapcsolódnak, így azoknak, akik a játék során figyeltek, nem okoznak gondot. A kérdéseket a projekt zárása után pár héttel, követő jelleggel ismételten feltesszük a diákoknak, megvizsgálva ez által, hogy mennyire volt hatékony az ismeretközlés.
Ranglista: A SEPPO játék során folyamatosan nyomon követhető volt az egyes osztályok pontszáma a ranglista segítségével.
Társak értékelése: A társak a projekt során folyamatos szóbeli visszajelzést adtak a többiek munkájával kapcsolatban nem csak osztályon belül, hanem az osztályok között is.
Kilépőkártya: A projekt végeztével a résztvevő diákok egy kilépőkártyával mondhatták el a véleményüket arról, hogyan érezték magukat a projekt során, illetve, milyen javaslataik vannak ezzel kapcsolatban.
Oklevelek: A projekt zárásaként a Digitális Témahét (kicsit átdolgozott) oklevelével jutalmaztuk a résztvevő osztályokat.
A tanulási folyamat során keletkezett produktumok:
tanulói poszterek: a tanulók csoportmunkában dolgozva, a megszerzett ismereteket felhasználva, azokat továbbiakkal (interneten fellelhető) kiegészítve posztert készítenek a méhekről, majd ezeket bemutatják egymásnak. A bemutatás után a társak és a pedagógus is szóban értékeli a munkákat.
megoldott SEPPO feladatok: a feleletválasztós kérdéseket a rendszer automatikusan értékeli, a kreatív típusúakat (fotók, hang és videofelvételek) pedig a játék készítője, ezek értékelése során az ötletesség, a kreativitás illetve a pozitív megerősítés állt a középpontban.
Bee-Bot pályák: a csoportmunkában elkészített pályák értékelése szóban történt egyrészt a pedagógus, másrészt a társak visszajelzése alapján. A kreativitás és ötletesség mellett a kivitelezés minősége állt a középpontban, ügyelve a pozitív megerősítésre.
Bee-Bot ruhák: ezek elkészítése egyénileg történt, a társak és a pedagógusok szóban értékelték ezeket a pályáknál leírtak szerint.
Kupakméhecskék: választható feladatként készíthették el ezeket, az értékelés szintén szóban történt, aki elkészítette, az cserébe kapott ezzel megoldható kis méretű pályákat.
Közös iskolai pálya: az elkészített pályákból összeállításra került a nagy iskolai pálya is, a tervek szerint ez kicsi, kupakméhecskékkel megoldható formában is el fog készülni, amelyet azután a gyerekek megpróbálhatnak bejárni.
A projekt menete
Módszertani eljárások
Bee the Best: A tanulók előzetes ismereteinek irányított kérdésekkel történő felmérése után a TKM-táblázat megfelelő oszlopainak osztályszintű kitöltése következik. A következő lépésként a diákok mézeskalácsot, mézes teát fogyasztanak. Megvizsgálják a méz különböző tulajdonságait (szín, íz, illat, halmazállapot, oldódás) és összehasonlítják a cukorral. Megbeszélik a felmerült kérdéseket, megvitatják a méz jótékony hatásait.
Közösen megnézik a How Do Bees Make Honey? Youtube videót (mivel angol nyelvű, így egy magyar nyelvű szinkronizált változat is készült hozzá), majd megbeszélik az abban látottakat, az új ismereteket a méhekkel és a mézkészítéssel kapcsolatban.
Ezután a What Happens If All The Bees Die? Youtube videót nézik meg közösen (ehhez is készült egy házi szinkron) és megbeszélik, hogy milyen lenne a méhek nélküli világ, mennyire fontos szerepet játszanak a természetben. Irányított kérdésekkel szóba kerül a beporzás, a virágos növény és annak részei, a haszonállatok, az egészséges táplálkozás témaköre, a környezetvédelem fontosságának kérdése. A filmek megtekintése után szükség szerint további elemek fűzhetők az osztály TKM-táblázatához.
A tanulók csoportokat alkotnak, a megszerzett ismereteiket felhasználva és azokat az interneten fellelhetőekkel kiegészítve posztert készítenek a méhekről, majd ezeket bemutatják egymásnak és megbeszélik a tapasztalataikat. Szükséges idő: 2 x 45 perc.
A méhek titkos élete: Egy a SEPPO alkalmazásban elkészített játékon vesznek részt a gyerekek. A történet szerint egyik osztálytársuk véletlenül mézet ken a teremben a tükörre, ami ettől egy átjáróvá alakul át, amin keresztül a méhek titkos birodalmába kerülnek, majd bezáródik mögöttük. Az újbóli kinyitásához mézre van szükségük, ezt különböző küldetések teljesítése után a méhkirálynőtől tudják megszerezni úgy, hogy különböző, a méhekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. A játék során az alkalmazás tabletes verzióját használva keresik meg a tanulók az iskola területén megbúvó feladatokat, és ennek felhasználásával oldják meg azokat. Biztosítsunk lehetőséget a diákoknak a saját okos eszközeik (BYOD) használatára is. A feladat elérhető a SEPPO oldalán „A méhek titkos élete” címre keresve. A szórakoztató, játék alapú tanulás, mobil eszközök felhasználásával kiegészítve különösen alkalmas a diákok XXI. századi képességeinek fejlesztésére. Papír alapon is kiosztásra kerülhet néhány, a játék állomásait ábrázoló térkép, így azok is próbálkozhatnak a feladatok helyének megtalálásával, akiknél nincs okos eszköz.

Az egyes feladatok megoldásával pontok és jelvények gyűjthetők, amik tovább erősítik a motivációt. A játék során három alkalommal villámkérdések, „medvetámadások” jelennek meg. Ezekre a gyerekeknek gyorsan kell reagálniuk, mókás feladatokat megoldva. Ezen tevékenységekkel is pontok, illetve jelvények szerezhetők. A jelvények korábban már bemutatásra kerültek. A játékhoz szükséges idő: 45 perc.
Bee-Bot foglalkozás: Az igazi méhecskék után a robotméhecskékkel folytatódik a projekt. Egy bemutató óra keretében a diákok megismerkednek a padlórobotokkal, azok használatával.
Elsőként a méhek kommunikációjáról beszélgetünk, ezzel kapcsolatban az előző tevékenységek során már sok információhoz jutottak. Ezzel kapcsolatban megtekinthető a korábbi videó idevágó része, vagy a Bee Dance Language – the linguistics behind animal language Youtube videó is. A következő lépésben a Bee-Bot (illetve Blue-Bot) padlórobotokkal ismerkedünk meg. Megbeszéljük, hogy velük hogyan tudunk „beszélgetni”, hogyan tudjuk megmondani nekik, hogy hová menjenek. Ehhez megtekintjük közösen a következő két videót: Bee-Bot ismertető (saját készítésű), Bee-Bot®: a class introduction. Az alapok megismerése után kipróbáljuk a padlórobotokat, nektárt gyűjtünk a segítségükkel. Megbeszéljük a feladatot és a megoldáshoz szükséges lépéseket, majd a diákok beprogramozzák az eszközeiket, megfigyelik az általa bejárt utat és szükség szerint módosítják a programozást. A feladatlapok a saját szervezésű Országos Méh-Ész Logikai Verseny oldaláról származnak.
A foglalkozás végén ismertetésre kerülnek a diákok további feladatai a projekt során és kiosztásra kerülnek az ezekhez szükséges eszközök. Csoportmunkában (3-5 fős) saját pályákat készíthetnek, amely kapcsolódjon az egészséges életmódhoz, egészséges táplálkozáshoz. Az instrukciók során különös figyelmet fordítunk rá, hogy amennyiben kezdő és végpont is szerepel a pályán, az a szélére essen, különben nehéz lenne majd a nagy iskolai pályába beilleszteni. Emellett a ruha- és a kupakméhecske készítés menete is bemutatásra kerül.
Ezeken túl a lehetőségek függvényében egy-egy padlórobotot is ott hagyunk az osztályokban, hogy legyen mivel tesztelniük az elkészített pályáikat, illetve más célra is fel tudják használni azt. Szükséges idő: 45 perc.
Pályatervezés: A tanulók csoportmunkában, tanórai vagy tanórán kívüli keretek között megtervezik majd elkészítik a saját pályáikat, kitalálják és rögzítik az azokhoz tartozó szabályokat. Emellett elkészítik a saját Bee-Bot ruháikat és kupakméhecskéiket is. Fontos, hogy engedjünk teret a gyerekek kreativitásának, hagyjuk, hogy játszanak a saját és társaik pályáival, ruháival. Szükséges idő: 3 x 45 perc.

Játék egymás pályáival: Az elkészült pályákat az osztályok között kicseréljük, ezáltal kipróbálhatják, értékelhetik a többiek munkáját. A diákokban erős kötődés alakul ki az elkészített munkájuk iránt, büszkék azokra és igénylik az elismerést mind a társaiktól, mind a pedagógusoktól. Szükséges idő: 45 perc.
Projekt zárása: A projekt egy „divatbemutatóval” egybekötött eredményhirdetéssel zárul. Az elkészített pályákból összeállítható egy nagy, közös iskolai pálya. A diákok megtekinthetik egymás munkáit és értékelhetik azokat. Az egész projektet és az osztályok munkáját szóban értékeljük, majd oklevéllel (és egy kis édességgel 🙂 ) jutalmazzuk őket.
A közös zárás után az osztályok befejezik a TKM-táblázataikat, közösen kitöltik annak utolsó (megtanultam) oszlopát. Egyénileg elkészítik a kilépőkártyákat és megbeszélik a projekt során szerzett tapasztalataikat.
Szükséges idő: 2 x 45 perc.
Differenciált oktatás alkalmazása
Sajátos nevelési igényű tanulók:
– Az egyes feladatokra több idő biztosítása.
– Pedagógus fokozott figyelme.
– Csoportalakítás során megfelelő összetételű csoportba sorolás.
– Differenciált feladatmegoldás (nagyobb szerepet kapjon a hozzá közel álló feladatban).
– Hallássérült diákok esetén feliratozzuk a videókat.
– Az értékelésnél az egyéni képességek figyelembe vétele.
Tehetséges / különleges képességű tanulók:
– A méhekkel, a mézzel  kapcsolatos témában további kutatómunka adható számukra.
– Nyújtsanak segítséget társaiknak.
– További Bee-Bot pályák elkészítése.
– Kreatív, padlórobottal megoldható feladatok önálló kitalálása.
– Az Országos Méh-Ész Logikai Verseny honlapján található feladatok megoldása.
A projekt részletei
Szükséges készségek
Az életkornak megfelelő átlagos anyanyelvi ismeretek megléte. Kreativitás, kezdeményező és együttműködési készség. A felhasznált eszközök (rajzeszközök, olló, stb.) megfelelő használata.
A projekthez szükséges anyagok és eszközök
Technológia – Hardver: tanári munkaállomás, projektor, tablet (vagy okostelefon, BYOD), Bee-Bot (vagy Blue-Bot) padlórobot
Technológia – Szoftver: böngészőprogram, SEPPO online alkalmazás (és az előre elkészített feladat)
Nyomtatott anyagok: SEPPO játék térképe, Bee-Bot ruhasablon, kupakméhecske pályák, kilépőkártyák, oklevelek
Egyéb: csomagolópapír, rajzeszközök, olló, sárga műanyagkupak, nektárgyűjtés Bee-Bot pálya
Internetes források, alkalmazások:
https://www.youtube.com/watch?v=nZlEjDLJCmg
https://www.youtube.com/watch?v=JilYBVrFiLA
https://www.youtube.com/watch?v=pb1lRI-YePU
https://www.youtube.com/watch?v=SpsmARxET7Q
https://www.youtube.com/watch?v=52ZuenJlFyE
https://seppo.io/
https://beebotverseny.hu/
https://www.freepik.com/