Beiskolázás

Tisztelt Szülő!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket!
Lachata István vagyok, az Egri Balassi Bálint Általános Iskola
igazgatója.
Minden család életében meghatározó esemény az iskolaválasztás,
ebben szeretnék segítséget nyújtani. Természetes, hogy kicsit
bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek!
Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol a szülőkkel szoros az együttműködés, és ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.
Az aktuális járványügyi helyzet sajnos a beiskolázás menetét is nagymértékben befolyásolja.
Ahhoz, hogy iskolánkat minél jobban megismerhessék, az alábbi információkat szeretném Önökkel megosztani:

 •  Folyamatos tájékoztatást nyújt Magyarné Karanyicz Tímea igazgató helyettes. Bővebb
  információért keressék a timea@balassi-eger.sulinet.hu e-mail címen, vagy 36/412-464-es
  telefonszámon.
 •  Az óvodáknak eljuttattuk az iskolai prospektusunkat, bátran kérjék az óvónőktől!
 •  Prospektus az iskolánk portájáról is kérhető.
 •  Iskolánk iránt érdeklődőktől kérem, hogy e-mail címünkre jelezzék szándéknyilatkozatukat pár mondatban, feltüntetve a gyermek adatait is. (Hivatalos szándéknyilatkozat kitölthető
  ezen a linken, illetve iskolánk portájáról is beszerezhető.)
 •  Honlapunkon, facebook oldalunkon rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a beiskolázási
  információkról.
 •  A fennálló korlátozások miatt személyes keretek között nincs lehetőségünk bemutató órák és nyílt napok szervezésére, de amennyiben a járványügyi helyzettel kapcsolatos
  korlátozások megszűnnek, lehetőséget biztosítunk a leendő elsős tanító nénik és az
  intézmény személyes megismerésére.

Szeretettel várjuk Önöket a Balassiban!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bToqv2xHYIE[/embedyt]

 

Kiemelt lehetőségek

 • Idegen nyelv oktatás (angol, német)
  Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékosan, évente emelkedő óraszámban tanulhatják a gyerekek az idegen nyelveket. Elsőben heti 1, másodikban 2, harmadikban 3 és negyediktől heti 4 órában.
 • Informatika képzés első évfolyamtól
  Az idegen nyelvekhez hasonlóan emelkedő óraszámban ismerkednek a számítógép nyújtotta lehetőségekkel, különös figyelmet fordítva a logikai készség fejlesztésére.
 • Fejlesztés a speciális nevelést igénylő tanulók számára

  Fejlesztő pedagógusaink kiscsoportban vagy egyénileg rendszeresen foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel.

 • Mozgásfejlesztő órák
  A tervezett szenzomotoros terápia (TSMT) olyan mozgásos feladatokra épülő terápia, amely előre tervezett ingerekkel indít el spontán fejlődést a gyermeknél.
  Elsősorban az egyensúlyérzéket, és a mozgások, összerendezését segíti, de változásokat eredményez a viselkedésben, az emlékezetben, és a figyelemben is.
 • Kompetenciaalapú oktatás

  Alsó és felső tagozatban egyaránt több évfolyamon és több tantárgyból folyik a kompetenciaalapú oktatás. Lényege, hogy csoportmunkában, tevékenykedtetéssel, számos eszköz használatával, kooperatív technikák alkalmazásával történik a tanulók készségeinek, képességeinek a fejlesztése. Kiemelt kompetencia területek: matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás, idegen nyelv.
 • Belsőgondozói rendszer
  Iskolánkban a belsőgondozói rendszer az 1999-es tanévtől folyamatosan épült ki. A rendszerben a tanulók tudását és tanulási képességeit mérjük- év elején és végén- matematika és magyar tantárgyi órákon. Ennek alapján történnek év közben a fejlesztések, felzárkóztatások szaktanárok és fejlesztőpedagógusok segítségével. A hangsúly az alapkészségek fejlesztésén, a tanulási-tanítási folyamat hatékonyabbá tételén van.
 • Tanuszoda
Iskolánkban 5×12 méteres tanuszoda működik, mely kettős feladatot lát el. Biztosítja iskolánk tanulóinak 6. osztályos korukig az oktatás lehetőségét. A gyógytestnevelésre járó növendékeinknek gyógy úszás órán vesznek részt. A fennmaradó szabad kapacitást bevételünk növelésére kiadjuk, mellyel többen is élnek.

Jelenleg nem üzemel, felújításra vár!