Egri Balassi Bálint Általános Iskola

NTP-KNI-18

NTP-KNI-18-0015
„Jöjjön valaki, szökik az energia!”

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett  hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.
A „Jöjjön valaki, szökik az energia!” című pályázatunk  a megújuló
energiaforrás témában rejlő lehetőségeket célozza meg, melynek produktuma
többek között egy „balassis” társasjáték létrehozása.

A 2018/2019-es tanévre elnyert támogatás összege: 1 500 000 Ft.

A projekt leírása

A program fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek napjaink globális és lokális környezeti problémáival, kialakuljon bennük az ezekhez való érzékeny, környezettudatos hozzáállás. Legyenek nyitottak, kreatívak a megoldások keresésében. Célunk még a gyermekek képességeinek, személyiségjegyeinek feltárása és azok intenzív fejlesztése. A mai igényeknek megfelelően a csoportszellem, a csoportkohézió fejlesztése, az önbizalom és az összetartozás érzésének erősítése, a teherbíró képesség növelése, a küzdeni tudás kialakítása. Olyan feszültségoldó, örömteli élmények nyújtása, melynek során megtapasztalja a játék közösségformáló erejét. A hagyományos manuális és modern IKT eszközök felhasználása biztosítja a sokoldalú, sokrétű és motivált munkavégzésüket, olyan produktumok létrehozásával, amelyek büszkeséggel, boldogsággal töltik el őket, és segítik önértékelésük fejlődését, viselkedéskultúrájuk alakítását, amelyek ösztönzőleg hathatnak kortársaikra is.

A projekt megvalósítása

A beválogatás kiértékelése után 20 érdeklődő diákkal elkezdtük a közös munkát, melynek során különböző tehetségterületekhez kapcsolódó foglalkozásokon vehettek részt.

I. blokk: Digitális történetmesélés

A résztvevők megismerkedhettek napjaink legjelentősebb környezeti problémáival, a környezetszennyezéssel, a globális felmelegedéssel és azzal, hogy mit tehetünk ezen hatások enyhítése érdekében. A digitális történetmesélés módszerének megismerése után csoportokba szerveződve elkészítették saját videóikat ezzel kapcsolatban.

napjaink környezeti problémáinak megismerése


munka közben


filmvetítés

Néhány, a diákok által készített történet

II. blokk: Természettudományos foglalkozások

A foglalkozások során többek között különböző játékos matematikai feladatokkal ismerkedtek meg a diákok, amelyek a testek, a kombinatorika és a valószínűség témaköréhez kapcsolódtak, majd az egyes anyagok különböző érzékszervekkel történő felismerésével, tömegük és térfogatuk összehasonlításával foglalkoztak. A különböző környezetvédelmi feladatok megbeszélése után az ezekkel foglalkozó szervezetekkel is megismerkedtek. A témák feldolgozása során kiemelt figyelmet szenteltek a megújuló és a nem megújuló energiaforrások és azok egyes tulajdonságainak megismerésére. A foglalkozás utolsó részében a résztvevők összegyűjtötték, hogy mit tehetnek az energiatakarékosság érdekében, illetve kísérleteket végeztek a megújuló energiaforrások felhasználhatóságával kapcsolatban. A munka során a diákok együttműködve, párban vagy csoportban dolgoztak, fontos szerepet kapott a kísérletezés, a különböző játékos tevékenységek, a Learning Apps feladatok:
https://learningapps.org/display?v=pdyrpys6a19
https://learningapps.org/display?v=pn7xio8qj19
https://learningapps.org/display?v=pos2rgmm219
https://learningapps.org/display?v=p815yx9o319
https://learningapps.org/display?v=psa94a0oa19

A foglalkozások képekben

III. blokk: Társasjáték-készítés

A tanulók az első alkalommal néhány, már forgalomban lévő társasjátékot ismertek meg, megfigyelték azok használatát, szabályait és a tapasztalatokat összegezve igyekeztek meghatározni egy jó játék ismérveit, a színek és a design szerepét. A megújuló energiaforrásokról eddig szerzett ismereteik felelevenítése után a társasjáték elkészítését részfeladatokra osztották és mindenki a hozzá közel álló munkafolyamatot végző csoporthoz csatlakozhatott. Volt aki, a bábukat festette, lakkozta vagy a dobókockákat készítette, az egyik csapat magát a társasjátékot, a másik pedig a dobozát tervezte meg és készítette el. Külön kis társaság foglalkozott a játék logikai felépítésével, a szabályrendszerrel, egy másik pedig  a kártyák kérdéseit találta ki. Április 12-én a Távhőszolgáltatás Napján „kalandtúrán” vettek részt az EVAT Zrt-nél, ahol a gyerekek közelről láthatták működés közben a forróvizes kazánházat, és az új 800 kW hőteljesítményű kondenzációs kazánt. Megismerhették, hogy miért környezetbarát, miért biztonságos a távhőellátás, amely a város közel 5000 lakásába juttatja el a meleget.

munka közben

a csapat


látogatás az EVAT Zrt-nél


a társasjáték

IV. blokk: Megújuló energiaforrások

Az utolsó blokk során a különböző megújuló energiaforrásokkal és azok felhasználási lehetőségeivel foglalkoztak a diákok. Megismerték a szél-, a víz- és a napenergia hasznosításának lehetséges módjait, majd léghajtásos kisautókat, vízkerekeket és napenergiával működő sütőket készítettek (sajnos az időjárás nem kedvezett ez utóbbiak gyakorlatban történő kipróbálásához).

szélenergia

vízenergia


vízkerék


napenergia

Projekt értékelése

Az egyes blokkok végén a résztvevők kilépőkártyák segítségével mondhatták el a véleményüket a foglalkozásokkal kapcsolatban, ezek eredményeit összegezve, nagyon jól érezték magukat a gyerekek a foglalkozásokon és sok új ismerettel, élménnyel gyarapodtak.

A projekt során a diákokkal közösen elkészítettük az iskolánk tehetséggondozó munkáját bemutató TehetségPont című rövidfilmünket:

A résztvevők a Játssz velem! elnevezésű élményalapú foglalkozás során mutathatták meg a szüleiknek az általuk készített produktumokat és munkájuk elismeréseként jutalomban is részesültek.