Egri Balassi Bálint Általános Iskola

NTP-TFJ-18

NTP-TFJ-18-0041
„RoboSuli”

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.
A „RoboSuli” című projektünkkel többféle eszköz beszerzésére nyílt lehetőségünk.

A 2018/2019-es tanévre elnyert támogatás összege: 1 178 000 forint.

A projekt leírása

A pályázat során beszerzett eszközök segítségével sikerült a már meglévő, az informatikához, robotikához kapcsolódó programjainkat kiszélesíteni és a tanulóink szélesebb körére kiterjeszteni. Általuk lehetőségünk nyílt a diákok kreativitásának, algoritmikus gondolkodásának és szociális kompetenciáinak hatékony fejlesztésére, miközben a modern IKT eszközök használata megfelelően magas motiváltsági szintet biztosított az egyes tevékenységek során. Az elnyert eszközök hasznosítása elsősorban az informatika tantárgy oktatásának keretei között valósult meg, de más tantárgyak vonatkozásában is felhasználásra kerültek, ezen alkalmak számát a jövőben tovább szeretnénk bővíteni. Mindezek mellett az intézményünkben megrendezett műhelyfoglalkozások, a tagiskoláinkban tartott bemutatók, hozzájárultak az algoritmikus gondolkodás és az eszközök szélesebb körben történő megismertetéséhez. A pályázat során beszerzett és a már meglévő eszközeink elhelyezésére egy „Robotterem” került kialakításra.

Beszerzett eszközök


6 db STEM-robotegér 3 gyakorlópályával


6 db Blue-Bot robotméhecske 2 db irányítópanellel


9 db Bee-Bot gyakorlópálya


2 db LEGO WeDo 2.0 alapcsomag


2 db LEGO Mindstorms EV3 készlet
2 db egyszerű és meghajtott gépek kiegészítő csomaggal


2 db MakeyMakey Classic és 2 db MakeyMakey Go készlet


2 db BBC micro:bit club készlet

A projekt során eddig megvalósult programok

Az eszközök informatika órán történő felhasználása.

Robotika szakköri foglalkozások a tanév során.

A tanév során az eszközök felhasználásra kerültek a Komplex Alapprogram Digitális alprogrami foglalkozásai alkalmával.

Az eszközök felhasználása során szerzett tapasztalatok megosztása folyamatosan megvalósult a kollégák körében értekezletek, belső továbbképzések, egyéni mentorálások alkalmával.

2019. 01. 21. – 2019. 04. 07.: Részvétel az Országos Méh-Ész Logikai Versenyen, a verseny feladatainak megoldása a beszerzésre került padlórobotok segítségével.

2019. 02. 26., 27.: Robotbemutatóval egybekötött nyílt nap az érdeklődő óvodások és szüleik részvételével. Műhelyfoglalkozás keretében a beszerzésre került eszközök kipróbálása.

2019. 04. 08 12.: A Digitális Témahét keretében a padlórobotok felhasználása az alsó tagozatos „Bee The Best” iskolai projekt keretében (robotbemutató minden alsós osztályban, az osztályok pálya- és ruhatervező munkája során). Felső tagozaton a további eszközök felhasználása egyéni órai projektekben.

2019. 04. 09., 12.: Délelőtti és délutáni műhelyfoglalkozások diákok, szülők és pedagógusok részére, az eszközök bemutatása, kipróbálása, felhasználási lehetőségeik más tanórákon.

2019. 05. 10.: A Határtalanul program keretében Gyergyóújfaluból iskolánkba érkezett tanulók és pedagógusaik számára bemutatóval egybekötött műhelyfoglalkozás megvalósítása.

2019. 05. 21.: Robotbemutató az egerbocsi telephelyünkön. Az eszközök és azok felhasználásának bemutatása a tanulók és a pedagógusaik részére.

2019. 06. 05.: Robotbemutató a Tinódi Sebestyén tagiskolánkban.

2019. 06. 17.: Műhelyfoglalkozás az iskola pedagógusai részére, az elért eredmények és az eszközök bemutatása.