Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Intézményi önértékelés

Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény egységes külső értékelési rendszer bevezetését és működtetését írja elő a köznevelési intézmények számára. Ezt nevezzük pedagógiai-, szakmai ellenőrzésnek, röviden tanfelügyeletnek.

A külső értékeléshez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés tartozik, amelynek működtetése szintén ebben a tanévben kezdődik.

Az értékelések részletes szabályait, tartalmát, módszereit és eszközeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza.

Iskolánkban ebben a tanévben is több pedagógusi tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor, amelyet megelőzően az intézményi önértékelést is el kell végezni. Az értékeléseket éves terv alapján kell lebonyolítani.

A rendeletek értelmében, az intézményi önértékelésekbe a pedagógusokat és a szülőket is be kell vonni.

A pedagógusok/szülők megkérdezése kérdőíves formában történik. A kérdőíveket online felületen, azaz számítógépes felületen kell kitölteni.

A tanév során az önértékelések különböző időpontokban történnek, amikor is az Önök segítségét fogjuk kérni, hogy az érdekelt pedagógusra vonatkozó kérdőíveket töltsék ki. A kérdőívek kitöltését az értékelésben részt vevő pedagógus által tanított osztályok szüleitől és a pedagógus kollégáitól kérjük. Így előfordulhat, hogy egy szülőt/pedagógust, több pedagógus munkájának kérdőíves értékelésére is felkérünk.

A kérdőívek kitöltése természetesen név nélkül történik, a szülők/pedagógusok egyéni azonosítóval férnek hozzá a számítógépes felületen.

A kérdőívek kitöltése nem bonyolult, a felkért szülők/pedagógusok részére az egyéni azonosítót rövid kísérőlevélben fogjuk kiküldeni.

A kitöltő anonim marad, mert a rendszer a kitöltés után azonnal összesíti az eredményeket, az iskolai adatfeldolgozók csak a kérdőívek végső, összesített eredményét látják.

A kitöltés menete:

  • a felkért szülők/pedagógusok részére megküldjük az online felületre bejelentkezés azonosítóját
  • az alábbi linken érhetők el a kérdőívek:

az azonosító beírása után a kitöltés megkezdhető

Kérjük Önöket, hogy a kérdőívek kitöltetésével segítsék az intézményünk értékelési folyamatának lebonyolítását.

Köszönjük segítségüket!

Lachata István
igazgató