Hagyományaink

A hagyományok fontos szerepet töltenek be egy iskola életében. Iskolánk három évtizedes múltra tekint vissza, így számos szép ápolandó hagyománnyal rendelkezünk.

Balassi szavalóverseny

Névadónk tiszteletére évenként kerül megrendezésre minden évfolyamon.

Bálint nap

Hagyományteremtő szándékkal névadónk tiszteletére 2012. február 14-én rendeztük meg első alkalommal.

Gárdonyi Géza vers és prózamondó verseny

Két korcsoportban (alsó és felső tagozat) mérhetik össze teljesítményüket tanulóink minden év tavaszán.

Természetjárás, táborozás

Havonta 2 alkalommal járjuk a Bükk szép útjait. Országos és megyei kiírású tájékozódási versenyeken évek óta eredményesen szerepelnek diákjaink. Élménydús, tematikus nyári táborainkat sokáig emlegetik a résztvevők.

Fenyőünnep

Karácsony előtt a gyerekek részvételével megrendezésre kerülő adventi ünnep.

Barátkozó találkozó

A leendő elsősöknek és szüleiknek szól. Délelőtt bemutató órákat tekinthetnek meg, a kicsiknek játszóházat, kézműves foglalkozásokat szervezünk.

Nyugdíjas találkozó

Időről időre találkozunk volt munkatársainkkal egy kis baráti beszélgetésre.

Farsang

 

Sulisóder
Aktualitásokat, az iskolai élet eseményeit bemutató népszerű újság, melynek létrehozásában diákjaink nagy szerepet vállalnak.

Iskola galéria

Kiállításokat rendezünk tanulóink munkáiból, a táboraink anyagából, kézműves remekléseikből.

Családi véradónap

A lakótelepen élők, szülők, ismerősök bevonásával a Véradó Állomás és a Vöröskereszt szervezi.

Ballagás

Tanév végén búcsúzunk végzős tanulóinktól megható ünnepség keretében.

Balassi díj

Ballagó nyolcadikosaink közül kapják azok, akik példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi munkájukkal és versenyeredményeikkel erre a díjra érdemesek. Pedagógusnak is adható.

Balassi sportdíj

Országos szintű sporteredményt elért, jó magaviseletű tanulók jutalma nyolcadik évfolyam végén.

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata tevékenyen részt vesz az iskolai élet színesítésében. Adventi és húsvéti kézműves játszóházak, alsós-, felsős-, és jégfarsang rendezése, egész napos gyermeknapi program összeállítása, őszi és tavaszi papírgyűjtés, nyári táborozás a kiemelkedő programok.