EFOP-3.1.5-16-2016-00001

„A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt.